วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
          เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้สำหรับการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ นอกจากจะมีแผนที่แล้วยังมีเครื่องมืออื่น ๆ อีก เช่น ลูกโลก ตารางสถิติ กราฟและแผนภูมิ แผนภาพ
          1. ลูกโลก  คือ สิ่งจำลองของโลก สร้างด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ ยาง พลาสติก เพื่อใช้ในการศึกษา ภูมิศาสตร์ ลูกโลกช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโลกต่างจากแผนที่ที่ให้ข้อมูลในเชิงพื้นราบ โลกมีรูปร่างคล้ายผลส้ม แม้จะสามารถจำลองพื้นผิวโลกได้ดีกว่าแผนที่แต่มีข้อเสียบางประการ เช่น ไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวโลกทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือนำติดตัวไป และมีรายละเอียดน้อยกว่าแผนที่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่และลูกโลก
        - เครื่องหมายแสดงทิศ
        - ทางรถยนตร์
        - ทางรถไฟ
        - เส้นแบ่งอาณาเขต
        - แม่น้ำ
        - จังหวัด
        - อำเภอ

ลักษณะของแผนที่และลูกโลกที่ดี
        - มีมาตราส่วนที่ถูกต้อง
        - แสดงรายละเอียดในเนื้อหาที่จัดทำได้อย่างชัดเจน
        - ควรมีขนาดใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจน
        - มีคำบรรยายประกอบสัญลักษณ์
        - ควรมีความแข็งแรงทนทาน
        2. ตารางสถิติ คือ การเเสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แสดงไว้ในรูปของตาราง เช่น สถิติเนื้อที่ของทวีปหรือประเทศ สถิติประชากร สถิติอุณหภูมิหรือปริมาณฝนของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
            3. กราฟ ( graph ) และแผนภูมิ ( chart ) เขียนขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนค่าของตัวเเปรหนึ่งเปรียบเทียบกับค่าของตัวแปรอื่น เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาภูมิศาสตร์ เพราะจะช่วยให้วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลทีนำมาใช้ได้รวดเร็ว การเปรียบเทียบอัตราส่วนข้อมูล ทำให้สะดวกเเละเข้าใจง่าย กราฟและแผนภูมิมีหลายแบบ เช่น กราฟเส้น กราฟรูปแท่ง กราฟวงกลม

         4. แผนภาพ ( diagram ) คือ ภาพที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเรื่องราวทางภูมิศาสตร์บางอย่างเกิดขึ้นในอดีต เช่น การเกิดที่ราบ การทับถมของชั้นหิน และปรากฎการณ์บางอย่างที่มองไม่เห็น เช่น วัฏจักรของน้ำ การเกิดลมบก - ลมทะเล การใช้แผนภาพอธิบายจะทำให้เข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่มีประโยชน์หรอครับ....-_-????

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ศาสตร์เข้าสายถูกตัดกับภูมิศาสร์ตรวบสอบ

   ลบ
 3. ข้อมูลดีมากครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณสำหรับข้อมมูลคะข้อมูลดีมากๆ

  ตอบลบ